ข่าวการศึกษา
 

นายจตุพล ไกรยบุตร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ตารางปฏิบัติงาน
ครูผู้สอน

ภาคเรียนที่ /
ชื่อครูผู้สอน

ตารางเรียน
ภาคเรียนที่
/

ระดับชั้น

รายชื่อนักเรียน
แยกตามชุมนุมที่เรียน

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม ต.เทอดไทย อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด 45170
website: http://www.ttwsc.ac.th email: admin@ttwsc.ac.th
webmaster นายยิ่งยศ บุญมั่งมี, administrator นายสุรจักษ์  ศิลารักษ์, information นางทศพร คำทอง