ข่าวเรียกบรรจุครูทั่วไทย
อ่านต่อได้ที่: http://www.kruwandee.com/index.php?module=index&id=11&visited
 

นายนคร เวียงนนท์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 
ตารางปฏิบัติงาน
ครูผู้สอนตารางเรียน


วีดิทัศน์นำเสนอโรงเรียน
MV กิจกรรมวันแม่

MV ประกอบพิธีไหว้ครู 56

กีฬาสีภายใน เทอดไทยเกมส

ลอยกระทง เมืองสาเกต

แห่เทียนเข้าพรรษา

พิธีไหว้คร

พิธีกล่าวคำปฏิญาณ
และสวนสนาม

ข่าวโครงการพระดาบสสัญจร

Website counter
เริ่มนับ 9 สิงหาคม 2555

โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม ต.เทอดไทย อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด 45170
โทร. 043611185 website: http://www.ttwsc.ac.th email: admin@ttwsc.ac.th
webmaster นายยิ่งยศ บุญมั่งมี, administrator นายสุรจักษ์  ศิลารักษ์, information นางทศพร คำทอง