ประจำเดือน มกราคม
วันที่ 9/ 1/ 58   เดินทางไกลและเข้าค่ายลูกเสือ ที่ โรงเรียนเทอดไทยวิทยาค
 ผู้รับผิดชอบนายคำพูล บุญสุข


วันที่ 4/ 1/ 56   ครูทุกท่านอบรมเตรียมรับการประเมินจาก สมศ.รอบ 3  ที่ ห้องประชุมอินทนิล โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม เวลา 13.00 น.
 ผู้รับผิดชอบนายนคร เวียงนนท์

วันที่ 31/ 1/ 58   สอบโอเน็ต ม.3 วันที่ 31 ม.ค.-1 ก.พ. 2558  ที่ สนามสอบโรงเรียนธงธานี
 ผู้รับผิดชอบนายสุรจักษ์ ศิลารักษ์

วันที่ 3/ 1/ 57   สอบพรีโอเน็ต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ ห้องเรียนประจำชั้น ม.3
 ผู้รับผิดชอบนายสุรจักษ์ ศิลารักษ์

วันที่ / 1/ 56   asdad ที่ asdads
 ผู้รับผิดชอบนายนคร เวียงนนท์

เพิ่มข้อมูล>>