โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม
หมู่ 5  ตำบลเทอดไทย  อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 45170
เบอร์โทรศัพท์ 0951946923
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม เรื่องหยุดเรียนกรณีพิเศษ (อ่าน 19) 24 พ.ค. 66
ประกาศ โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม เรื่องการสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1/2565 (อ่าน 175) 05 ม.ค. 66