โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม
หมู่ 5  ตำบลเทอดไทย  อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 45170
เบอร์โทรศัพท์ 0951946923
ผู้บริหาร

นายวีระชัย แผลงฤทธิ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 31/10/2022
ปรับปรุง 30/05/2023
สถิติผู้เข้าชม 98898
Page Views 156488
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร ม่วงลาด จังหาร 043656552
2 โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม เทอดไทย ทุ่งเขาหลวง 0951946923
3 โรงเรียนธงธานี ธงธานี ธวัชบุรี 0 43631071
4 โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย นิเวศน์ ธวัชบุรี 0 4356 9255
5 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด โพธิ์สัย ศรีสมเด็จ 0 4303 9834
6 โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย ทุ่งหลวง สุวรรณภูมิ 0910194745
7 โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ กกโพธิ์ หนองพอก 0-4361-1004
8 โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี ดูกอึ่ง หนองฮี 043-500161
9 โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ หนองฮี หนองฮี 506116
10 โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา หนองหมื่นถ่าน อาจสามารถ 0842639922
11 โรงเรียนสตรีศึกษา 2 สะอาดสมบูรณ์ เมืองร้อยเอ็ด 043 651623
12 โรงเรียนขัติยะวงษา เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด 043512950
13 โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม วังหลวง เสลภูมิ 043-611895
14 โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ ขามเบี้ย โพธิ์ชัย 567079
15 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ เชียงใหม่ โพธิ์ชัย 043-625079
16 โรงเรียนโพนทองวิทยายน แวง โพนทอง 043571389
17 โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม โคกกกม่วง โพนทอง 043-512751