ประกาศโรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม
เพิ่มข่าว
ลงทะเบียนชุมนุมประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 4/6/2562 14:58:58    โดย  กลุ่มบริหารงานวิชาการ  อ่าน 63 ครั้ง
แบบสอบถามความพึงพอใจ กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานศึกษา 2561 ณ อ.หนองหิน จ.เลย วันที่ 18 มกราคม 2562 วันที่ 7/2/2562 9:25:57    โดย  กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน  อ่าน 143 ครั้ง
พรบ.ข้อมูลข่าวสารสถานที่ราชการ วันที่ 5/1/2562 9:12:24    โดย  งานประชาสัมพันธ์  อ่าน 147 ครั้ง
การใช้งาน ระบบประกาศข่าว และ download/upload เอกสาร วันที่ 5/1/2562 8:41:12    โดย  งานประชาสัมพันธ์  อ่าน 163 ครั้ง
ปฏิทินปฏิบัติงานเดือนมกราคม 2562 วันที่ 5/1/2562 7:53:50    โดย  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  อ่าน 88 ครั้ง
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ผู้ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน วันที่ 26/11/2561 21:17:28    โดย  กลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคลากร  อ่าน 185 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน วันที่ 21/11/2561 13:38:43    โดย  กลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคลากร  อ่าน 142 ครั้ง
โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ 2 ตำแหน่ง วันที่ 14/11/2561 14:39:04    โดย  กลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคลากร  อ่าน 229 ครั้ง
Link แบบสำรวจความต้องการเรียนโปรแกรม Graphic วันที่ 20/7/2558 11:23:50    โดย  งานประชาสัมพันธ์  อ่าน 325 ครั้ง
อบรมปฎิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน วันที่ 20/7/2558 9:49:16    โดย  งานประชาสัมพันธ์  อ่าน 259 ครั้ง
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557 วันที่ 1/4/2558 16:13:34    โดย  กลุ่มบริหารงานวิชาการ  อ่าน 496 ครั้ง
ปฏิทินวิชาการช่วงปิดภาคเรียน วันที่ 19/3/2558 14:34:02    โดย  กลุ่มบริหารงานวิชาการ  อ่าน 450 ครั้ง
กำหนดการรับนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 17/3/2558 14:28:02    โดย  งานประชาสัมพันธ์  อ่าน 466 ครั้ง
กำสอบปลายภาคเรียนที่ 2 วันที่ 3/3/2558 12:55:46    โดย  กลุ่มบริหารงานวิชาการ  อ่าน 430 ครั้ง
ผลการแข่งขัน กิจกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2557 วันที่ 15/8/2557 10:44:05    โดย  กลุ่มบริหารงานวิชาการ  อ่าน 594 ครั้ง
ประกาศผลการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 2/2556 ทุกระดับชั้น วันที่ 13/3/2557 14:17:43    โดย  ผู้อำนวยการโรงเรียน  อ่าน 633 ครั้ง
ประกาศผลการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้น ม.3 และ ม.6 ภาคเรียนที่ 2/2556 วันที่ 10/3/2557 14:30:51    โดย  งานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  อ่าน 632 ครั้ง
รับสมัครนักเรียน ม.1 และม.4 ประจำปี 2557 วันที่ 4/3/2557 10:30:07    โดย  กลุ่มบริหารงานวิชาการ  อ่าน 503 ครั้ง
เชิญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าข้าเปลือกและผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วันที่ 11/12/2556 14:19:30    โดย  งานประชาสัมพันธ์  อ่าน 799 ครั้ง
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2555 วันที่ 28/2/2556 11:00:59    โดย  กลุ่มบริหารงานวิชาการ  อ่าน 609 ครั้ง
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2555 วันที่ 28/2/2556 10:58:52    โดย  กลุ่มบริหารงานวิชาการ  อ่าน 577 ครั้ง
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2555 วันที่ 20/12/2555 10:35:28    โดย  กลุ่มบริหารงานวิชาการ  อ่าน 703 ครั้ง
ประกวดทำคลิปแนะนำวัดชวนไปทำบุญ วันที่ 11/10/2555 20:52:05    โดย  งานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  อ่าน 774 ครั้ง
โครงการเข้าวัดฟังธรรมและถวายเทียนพรรษา วันที่ 5/9/2555 13:00:47    โดย  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศานาละวัฒนธรรม  อ่าน 598 ครั้ง
โครงการเข้าวัดฟังธรรมและถวายเทียนพรรษา วันที่ 5/9/2555 12:57:38    โดย  ผู้อำนวยการโรงเรียน  อ่าน 714 ครั้ง
ประกาศผลการสอบราคาซื้อสื่อห้องเรียนคุณภาพ วันที่ 22/8/2555 20:35:01    โดย  ฝ่ายธุรการการเงิน  อ่าน 726 ครั้ง
โครงการเข้าวัดฟังธรรมถวายเทียนพรรษา วันที่ 22/8/2555 20:30:36    โดย  กลุ่มสาระสังคมศานาวัฒนธรรม  อ่าน 575 ครั้ง
ประกาศผลการแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ สพม.27 วันที่ 16/8/2555 14:20:40    โดย  ฝ่ายวิชาการ  อ่าน 1144 ครั้ง
เกี่ยวกับการสมัครใช้บริการ webservice สำหรับผู้บริหารและอาจารย์โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม วันที่ 13/8/2555 21:30:10    โดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  อ่าน 668 ครั้ง
เกี่ยวกับการใช้ E-Board แจ้งข่าวสารของโรงเรียน วันที่ 22/12/2547 9:01:56    โดย  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  อ่าน 691 ครั้ง
โดยศูนย์เทคโนโลยสารสนเทศโรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม